فرهیخته ارجمند ....

با سلام و احترام،

اسناد آمایش الگویی از نظام اسکان جمعیت با ساختار فضایی فعالیت‌های اقتصادی ـ اجتماعی ضمن در نظر گرفتن ملاحظات و معیارهای اجتماعی ـ فرهنگی و زیست محیطی و نیز توجه به اسناد توسعۀ ملی است و توأمان از چهار ویژگی جامع‌نگری، کل‌گرایی، دورنگری و نتیجه‌گیری فضایی برخوردار است. البته، این اسناد به دلیل شرایط عدم قطعیت حاکم بر دوره بلندمدت، باید از انعطاف لازم نیز برخوردار باشند.

سند آمایش، بالاترین سند بلندمدت و راهبردی توسعه استان است که در افق 20 ساله، چارچوب‌های کلی حرکت استان به سمت توسعه را به گونه‌ای تعیین می‌کند که توسعه‌ای پایدار، فراگیر، متوازن، متعادل و یکنوا را در بر گیرد. این سند به تعیین و ترکیب عملکردهای تخصصی و شاخص استان و نواحی آن، توزیع جمعیت و تعیین نظام سکونتگاهی استان و ترسیم شبکه تأسیسات و تجهیزات زیربنایی و سایر خدمات کلان می‌پردازد.

حال که سند آمایش توسعه استان آذربایجان‌شرقی تهیه شده است بهره‌گیری از دیدگاه‌های ارزشمند سرمایه‌های انسانی، صاحبنظران، نهادهای مدنی ، فعالان علاقمند و همه عزیزانی که در دل دغدغه توسعه و اعتلای شاخص های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان و ارتقای جایگاه آن را دارند برای ارزیابی، غنابخشی و نیل به اجماع در خصوص این سند امری ضروری است. از این رو سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان‌شرقی برخود وظیفه می داند همگان را بر این مهم فراخواند.

بنابراین، از شما فرهیخته محترم خواهشمند است، با دقت لازم در اعلام نظر و ارزشیابی سند آمایش استان، تنها به نقد و ارائه نمره بسنده نکرده و در جای جای طرح، سؤالات، ابهامات، اصلاحات لازم و پیشنهادات خود را مرقوم فرمایید. یادکرد مثبت آیندگان شامل تمام کسانی خواهند بود که در تدوین یک سند توسعه مناسب برای شکل‌دهی به شرایط زیست آن‌ها، مشارکت کرده‌اند. پیشاپیش مراتب امتنان و سپاس خود را از این که ، ساعاتی از وقت ارزشمند و گرانبهای خود را صرف این مهم می‌کنید اعلام داشته و برای‌تان توفیق و سعادت آرزومندیم. قطعاً دیدگاه‌های دریافتی، اندوخته بسیار گرانقدری در ارتقا و نهایی‌سازی سند خواهد بود.

خاطر نشان می سازد مجموعه سند مشتمل بر 24 جلد است که برای سهولت ارزیابی چکیده آن در قالب یک جلد مستقل با عنوان «خلاصه مدیریتی» منتشر شده است. علاقمندان می توانند سایر مجلدات را نیز حسب علائق خویش پس از انتشار عمومی از پرتال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان دریافت و مطالعه نمایند.

فرم نظرسنجی سند آمایش استان آذربایجان شرقی

مشخصات فردی

فرم نظر سنجی

ردیف
سوال
طیف (1-10)
توضیح/پیشنهاد
1
مبانی نظری استفاده شده در طرح و میزان تناسب آن با اهداف طرح آمایش
2
تناسب روش‌شناسی با اهداف طرح آمایش
3
جامع و مانع بودن تحلیل وضعیت موجود استان
4
توجه به شرایط جهانی، تحولات کشورهای همسایه و استان‌های مجاور
5
تناسب چشم انداز تعریف شده با پتانسیل‌های سرزمینی استان
6
تناسب راهبردهای تدوین شده در تحقق اهداف و چشم انداز
7
تناسب سازمان فضائی استان با راهبردهای تدوین شده
8
میزان تحقق‌پذیری و اجرائی بودن سند
9
سطح نوآوری موجود در طرح در مقایسه با طرحهای مشابه
10
پیوستگی و انسجام و روان بودن گزارشهای تهیه شده
11
تناسب استفاده از نقشه و نمودار و جدول برای انتقال مفاهیم
12
کارائی پیشنهادات و اولویت های اصلی تعیین شده در توسعه استان

هرگونه پیشنهاد در خصوص سند تهیه شده و نحوه اجرائی کردن آن دارید، مرقوم فرمایید:

دیدگاههای جنابعالی بیشتر مربوط به فعالیت یا منطقه می باشد.